Ngāti Tamainupō - Who We Are

Ka papā te whatitiri, ka hikohiko te uira 
Rārunga ana mai o Pirongia maunga 
He pourangi mātai ki ngā tai a Tamatāne 
E papaki kau ana ki Kāwhia tāngata 
Ki Aotea whenua, ki Whāingaroa moana 
E ngunguru ana i te ao, i te pō
Ka ruu te pae ki tawhiti 
Ka puta te hau āwhiowhio; 
te hau pūkeri; te hau kāinga 
Koia ko te hauāuru e kōtaratara ake nei 
Ka rangaranga ki tai! Ka rangaranga ki uta! 
Ka ranga’ ki Waipā honorua 
ki Ngāhuinga ki Waikato Taniwharau! 
Ka rangaranga ki runga! Ka rangaranga ki raro! 
Ka ranga’ ki Taupiri maunga 
Te okiokinga tapu o Tāhuna-ā-tara 
Kōwhatu whakairo nō tuawhakarere 
Ko te orokohanganga mai o te tāngata 
E puta i te whei ao ki te ao marama!

He Uri o Tamainupō, Toa Kōtara me Te Huaki...

Ngāti Tamainupō is one of 33 iwi/hapū in the Waikato district who have mana whenua as part of Ngā Iwi o Tainui.  The hapū takes their name from the eponymous ancestor, Tamainupō, son of Kōkako and Tūkotuku.  Ngāti Tamainupō has several descendant hapū, including Ngāti Toa Kōtara and Ngāti Te Huaki. There are two marae, Waingaro and Mai Uenuku ki te Whenua, which are located at Whāingaroa (Raglan).

Learn more about Ngāti Tamainupō narratives...

This Puna Mātauranga is a repository that holds stories, images, videos and other documents that tell the history of Ngāti Tamainupō.  This well of knowledge is here to deepen your understanding of who we are as descendants of Ngāti Tamainupō - our past, present and future.

 

This product has been added to your cart

CHECKOUT